Vyšla kniha k šedesátinám Václava Štepánka: Od moravských luk k balkánským horám

24. 1. 2020

Kniha Od moravských luk k balkánským horám vznikla u příležitosti šedesátých narozenin historika, slavisty a všestranného balkanisty Václava Štěpánka, docenta Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o dílo jeho přátel a žáků, jehož jádro tvoří dvaatřicet statí sepsaných českými, srbskými, slovenskými a bulharskými badateli, které tematicky odrážejí rozmanitou paletu jubilantových odborných zájmů od historie, etnologie a obrazů Balkánu přes problematiku národnostních menšin a česko(slovensko)-balkánských styků až po jihoslovanské literatury, moravský národopis a krajinnou ekologii. Součástí knihy je též rozsáhlá výběrová bibliografie V. Štěpánka a tři texty, které přibližují jeho životní dráhu, odborný profil a pedagogické působení.

STEHLÍK, Petr. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. 446 s. ISBN 978-80-87709-24-5.

Více článků

Přehled všech článků