Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II.

  • 15. – 16. listopad 2017
  • kino Scala, Moravské náměstí 3, 60200 Brno

Středoevropské centrum slovanských studií ve spolupráci s Českou asociací slavistů, Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Literárněvědnou společností ČSR a Slavistickou společností Franka Wollmana pořádá ve dnech 15.–16. 11. 2017 v kině Scala, Moravské náměstí 3, Brno, mezinárodní vědeckou konferenci Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie).

Konference je pokračováním budované tradice brněnských konferencí o střední Evropě. První se konala v roce 2014 s publikačním výstupem Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí (2015). I tato druhá brněnská konference o střední Evropě je zaměřena na sumarizaci a revizi dosavadního stavu komplexního bádání o středoevropské problematice. Koncepce střední Evropy prošly za desetiletí významnými proměnami a byly různě integrovány do aktuálních politických a kulturních kontextů. Tematické zaměření konference bude jednak historické a aplikační, jinak řečeno soustředěné na vývoj pojetí střední Evropy a konkrétní výzkum jevů, které můžeme označit za středoevropské, jednak teoreticko-metodologické založené na analýze proměn obecnějších koncepcí střední Evropy ve všech oblastech uvedených v podtitulu. Doporučení tematika je ve srovnání s minulou konferencí modifikovaná jen mírně; jinak není tematicky nijak omezena: proto následující věty přijměte prosím spíše jako orientační podněty:

Střední Evropa jako kulturní areál
Dosavadní bádání o střední Evropě v středoevropských zemích
Centra bádání o střední Evropě
Dosavadní pojetí střední Evropy a jejich proměny
Pojem tzv. středoevropské literatury/středoevropských literatur
Existují středoevropské jazyky?
Slovansko-neslovanská střední Evropa
Role Maďarska ve střední Evropě: minulost a přítomnost
Existuje „homo Europae centralis“?
Jaký územní rozsah má střední Evropa?
Střední Evropa jako politický, kulturní a duchovní celek
Visegrádská čtyřka: úspěch, selhání, nebo rutina?
Střední Evropa jako ohnisko revoluce a opozice
Politická diferenciace střední Evropy v současnosti
Koncept střední Evropy a Evropská unie
Střední Evropa jako přitažlivý vzor pro Balkán a evropský Východ
Střední Evropa a „nový světový pořádek“
Evropa a svět
Střední Evropa viděná mimoevropskou optikou

Jazyky konference: všechny slovanské, maďarština (nejlépe s rozsáhlým handoutem v češtině/angličtině/němčině), němčina, angličtina.
Rezervace zařizují a náklady ubytování a pobytu si hradí sami účastníci nebo jejich instituce.

Konferenční poplatek: Kč 1500 EUR 50
Platba bankovním převodem do 31. srpna 2017:
č. účtu: 777010777
IBAN: CZ4620100000000777010777
BIC/AWIFT: FIOBCZPPXXX

Přihlášky se jménem, adresou, názvem vysílající instituce a názvem referátu s krátkou anotací v angličtině (do 10 řádků) posílejte prosím do 30. června 2017 na emailovou adresu: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz

Kontakt:
Ivo Pospíšil, Ústav slavistiky FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno
Tel.: 00420549496240, 00420549493174


Pořadatel
Ústav slavistiky (Filozofická fakulta)
Česká asociace slavistů
Odpovědnost
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.