Mgr. Robert Janás, Ph.D.


e‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991 - 1998: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity: dějiny umění - historie - pomocné vědy historické
 • 1998: Dipl. - Hans Temple (1857 - 1931). Moravský naturalistický malíř.
Přehled zaměstnání
 • 1998 -: Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university
Pedagogická činnost
 • FF MU:
 • Evropské a české umění 19. století
 • Ikonografie a emblematika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny a teorie umění 19. století
Vybrané publikace
 • JANÁS, Robert. Mnichovští umělci na brněnských výstavách v letech 1882 – 1918. In Aleš Filip, Roman Musil. Mnichov a země Koruny české 1870 – 1918, Umělecká výměna, München und die Länder der Böhmischen Krone 1870 – 1918, Künstlerischer Austausch, Sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerií v Plzni ve dnech 23. – 24. března 2015. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni, 2015. s. 24 - 30, 7 s. ISBN 978-80-88027-08-9. info
 • JANÁS, Robert. Hans Temple – francouzský Moravan ve Vídni. Liberec: Oblastní galerie v Liberci, 2015. s. 46-53, 8 s. ISBN 978-80-87707-17-3. info
 • JANÁS, Robert. Josef Kinzel a Josef Gisela. Relikty biedermeieru v době naturalismu. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Archiv města Brna, 2015, roč. 28, s. 313-330. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. Hans Temple, Hans Tichy. In Osterreichisches Biographisches Lexikon 1815 – 1950. Wien: Ostereichische Akademie der Wissenschaften, 2014. 65. Lieferung. ISBN 978-3-7001-7660-2. info
 • JANÁS, Robert. Hans Temple – Slavnostní den u profesora Zumbusche. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv města Brna, 2014, roč. 27, s. 131 - 153. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. Samuel Brunner a Ludwig Blum. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2014. s. 23-27, 5 s. ISBN 978-80-87395-17-2. https://issuu.com/triodon/docs/sbornik_mezery_v_historii_2014_cz info
 • JANÁS, Robert. Němečtí Moravané nebo moravští Němci? In Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. s. 126 - 135, 10 s. ISBN 978-80-7494-025-5. info
 • JANÁS, Robert. Eduard Veith – Útěk zimy. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č. 2013, s. 127 - 143. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. Brněnské malířství od založení Klubu přátel umění do vzniku Československa (1900 – 1918). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv města Brna, 2012, roč. 25, č. 2012, s. 257 - 283. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. Britská malba dnes. K výstavě v Galerii Rudolfinum. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2012, listopad, s. 10 –15. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Brněnské malířství od založení spolku Mährischer Kunstverein do vzniku Klubu přátel umění (1882 – 1900). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv města Brna, 2011, roč. 24, s. 179 - 203. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. The Enemies of Art. In Charles Thomson, Robert Janás, Edward Lucie-Smith. The Enemies of Art. The Stuckists. London: Victoria Press, 2011. s. 141 - 144, 4 s. ISBN 978-0-907165-31-6. info
 • JANÁS, Robert. Brněnské malířství od Říjnového diplomu do založení spolku Mährischer Kunstverein (1861 – 1882). Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv města Brna, 2010, roč. 23, s. 103 - 120. ISSN 0524-689X. info
 • JANÁS, Robert. Pieta Hanse Ticheho. Opuscula historiae artium, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, s. 92 - 99. ISSN 1211-7390. info
 • JANÁS, Robert. The Future. In Charles Thomson. An Antidote to the Ghastly Turner Prize. London: Victoria Press, 2010. s. 210 - 211, 2 s. ISBN 0-907165-30-3. info
 • JANÁS, Robert. Stuckism International: The Stuckist Decade 1999 – 2009. London: Victoria Press, 2009. ISBN 0-907165-28-1. info
 • JANÁS, Robert. Eduard Kasparides. Moravská Třebová: Muzeum Moravská Třebová, 2008. ISBN 978-80-903564-6-7. info
 • JANÁS, Robert. Socha nebo objekt? Dva principy současného sochařství. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2008, léto, s. 36 - 42. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Eduard Kasparides na cestě k symbolismu. Umění = The Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Praha: AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR, 2007, LV, č. 2, s. 150 - 154. ISSN 0049-5123. info
 • JANÁS, Robert. S paletou do Stínadel. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2007, léto, s. 58 – 61. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. cca 50 hesel z oblasti malby a architektury 19. a 1. poloviny 20. století. In Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha: Academia Praha, 2006. ISBN 80-200-1209-5. info
 • JANÁS, Robert. Václav Jirásek. Hledání mystéria archetypu. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2006, březen, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Současná malba mezi klasikou a konceptem. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2006, říjen, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Architektura historismu v Brně. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Ambit Media a.s., 2006, únor, s. 44-55. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Charles Saatchi a jeho sbírka. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2005, červen, s. 34 - 41. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Turnerova cena po 20 ročnících. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2005, ćerven/červenec, s. 124 – 131. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Stuckismus. Malířské hnutí internetového věku. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2005, září, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Nicholas Serota. Zakladatel Tate Modern. Art & Antiques. Art & Antiques : váš průvodce světem umění, Praha: Ambit Media a.s., 2005, prosinec, s. 106 – 115. ISSN 1213-8398. info
 • JANÁS, Robert. Gomperzova sbírka a počátky uměleckého spolku Mährischer Kunstverein. In ... z lásky k umění a sobě pro radost ..." Umělecká sbírka Heinricha Gomperze / "... aus Liebe zur Kunst, welche meine Freude war ..." Die Kunstsammlung Heinrich Gomperz. Brno: Moravská galerie v Brně, 2004. s. 43 - 46, 4 s. ISBN 80-7027-127-2. info
 • JANÁS, Robert. Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno: Moravská galerie v Brně, 2003, roč. 58./59., s. 16 - 25. ISSN 0231-5793. info
 • JANÁS, Robert. Rakouské malířství v moravských sbírkách. Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 8. 11. 2001 - 31. 3. 2002. Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2002, roč. 15, č. 4, s. 12. ISSN 1210-5236. info
 • JANÁS, Robert. Miloš Vlček:retrospektivní přehlídka tvorby. Brno, Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác, 29. 11. 2001 - 17. 2. 2002 (rec.). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2002, roč. 15, č. 10, s. 6. ISSN 1210-5236. info
 • JANÁS, Robert. Felbingerův Žebrák ze sbírek Moravské galerie. K počátkům Moravského naturalismu. 57. Bulletin Moravské galerie v Brně, Brno: Moravská galerie a Město Brno, 2001, s. 32-36. ISSN 80-7027-113-2. info
 • JANÁS, Robert. Mährischer Kunstverein - dějiny spolku v letech 1882 - 1945. Brno: Dům umění města Brna, 2000. S. 9 - 20. 90 let Domu umění města Brna. ISBN 80-7009-124-X. info
 • JANÁS, Robert. Výstavy spolku Mährischer Kunstverein v letech 1882 - 1918. Brno: Dům umění města Brna, 2000. S. 21 - 35. 90 let Domu umění města Brna. ISBN 80-7009-124-X. info
 • JANÁS, Robert. Seznam výstav, Künstlerhaus. Brno: Dům umění města Brna, 2000. S. 3 - 6. 90 let Domu umění města Brna, Seznam výstav... ISBN 80-7009-124-X. info
 • JANÁS, Robert. Hans Temple. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschmährischen Malerei des 19. Jahrhunderts. Opuscula historiae artium, V Brně: Masarykova univerzita, 1999, F 43, s. 37-47. ISSN 1211-7390. info

3. 11. 2000