PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.


office: bud. J/J417
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Show on the map

phone: +420 549 49 4224
e‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1987: CSc., teorie a dějiny německé literatury, kandidátská práce "Válka a fašismus v současné próze NDR"
 • 1975: PhDr., teorie a dějiny německé literatury, disertační práce "Zur Problematik der ersten Schaffensperiode Hermann Hesses"
 • 1972: filozofická fakulta UJEP Brno, obor němčina-čeština
Přehled zaměstnání
 • od 1975: FF MU Brno, odborný asistent
 • 1995-1996: Univerzita Regensburg, lektor českého jazyka a literatury
 • 1990-1993: Univerzita Vídeň, lektor českého jazyka a literatury
 • 1976-1979: Humboldtova univerzita Berlín, lektor českého jazyka a literatury
 • 1973-1975: FF UJEP Brno, asistent
Pedagogická činnost
 • Současná literatura v německy mluvících zemích
 • Literatura ve Švýcarsku
 • Současná rakouská próza
 • Literatura v bývalé NDR
 • Literární překlad němčina-čeština-němčina
 • Interpretace krátkých povídek
 • Tlumočnická cvičení
 • Překladová cvičení
 • vedení diplomových prací z německé literatury 20. století
 • člen zkušební komise státních závěrečných a rigorózních zkoušek
Vědeckovýzkumná činnost
 • Německá, rakouská a švýcarská literatura 20. století
 • Česko-německé literární a kulturní vztahy
 • Teorie literárního překladu
Akademické stáže
 • říjen 2006 a leden 2007: Universität Würzburg
 • květen 2005: Universität Wien
 • leden 1998: Österreichisches Ost- und Südeuropainstitut, Wien
 • leden 1994: Universität Regensburg
Universitní aktivity
 • od 1.7.2003: vedoucí Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
 • řešitel projektu GA AV ČR "Srovnávací slovník literárněvědné terminologie a metodologie" 2003-2007, uzavřeno s hodnocením "splněno".
 • Zapojení do DAAD-programu ADMONI jako školitel doktorandů, 2010-2013, účast na 6 mezinárodních doktorandských seminářích.
Mimouniversitní aktivity
 • člen POK Filologie GAČR (1999-2002)
 • člen Obce překladatelů ČR
 • člen Schiller-Gesellschaft, Marbach, Německo
 • předseda poroty pro udělování Státní ceny ministerstva kultury ČR za překladatelské dílo (2006-2008)
 • člen redakční rady časopisu Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Ocenění vědeckou komunitou
 • listopad 2013: pozvání na mezinárodní vědeckou konferenci Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy
 • listopad 2009: pozvání na mezinárodní vědeckou konferenci Sprache und Emotionen na Ostravskou univerzitu.
 • říjen 2005: pozvání na mezinárodní konferenci o současné rakouské literatuře na Univerzitě v Ústí nad Labem
 • září 2004: pozvání k přednáškám na slavistický institut Humboldtovy univerzity v Berlíně
 • červenec 1999: pozvání k 2 přednáškám se semináři Univerzita Regensburg
 • září 1998: pozvání k přednášce Humboldtova univerzita Berlín
 • červen 1998: pozvání k přednášce na Vysokou pedagogickou školu Bydgoszcz
 • září 1997: pozvání k přednášce Univerzita Osnabrück
Vybrané publikace
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Wo liegen die Grenzen des modernen Romans? Am Beispiel Christoph Ransmayrs Atlas des ängstlichen Mannes, und Christa Wolfs Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud. 2015. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Německá novela od Kleista ke Grassovi. In Bátorová, Mária; Bojničanová, Renáta; Faithová, Eva. Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 91-99, 9 s. ISBN 978-80-223-3714-4. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Německá novela od Kleista ke Grassovi. In Premeny poetiky novely 20. storočia v krajinách strednej Európy, medzinárodná konferencia kabinetu Dionýza Ďurišina, Univerzita Komenského Bratislava. 2013. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Syntax eines Weltbestsellers: Der Vorleser von Bernhard Schlink. In Kotulková, Veronika; Rykalová, Gabriela. Perspektiven der Textanalyse. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg, 2012. s. 61-68, 8 s. Stauffenburg Linguistik ; sv. 62. ISBN 978-3-86057-107-1. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Antike Mythen als Elementarprobleme unserer heutigen Welt : Zu Christa Wolfs Novellen Kassandra (1983) und Medea (1996). In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 77-92, 16 s. ISBN 978-80-87474-63-1. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Die deutsche Rechtschreibreform im Lichte der Literaturwissenschaft. In Norbert Conti/Marián Fedorko/Ján Jambor/Martina Kášová. Internationale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. 1. vyd. Prešov: Vydavatelstvo prešovskej univerzity, 2010. s. 211-216, 6 s. ISBN 978-80-555-0218-2. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Korpora - endlich eine linguistische Fachhilfe für die literarischen Übersetzer? In Kratochvílová, Iva - Wolf Norbert Richard (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. 1. vyd. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. s. 243-248, 6 s. Germanistische Bibliothek 38. ISBN 978-3-8253-5793-1. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Naděžda Zemaníková: Búranie múrov. Podoby a premeny východného Nemecka v nemeckej próze po roku 1989 : recenze. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, 2010, 1-2, s. 234, 235. ISSN 1803-7380. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Libor Martinek: Suche nach den Wurzeln. Jägerndorfer Literatur und ihre Repräsentanten : Rezension. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, 2010, 1-2, s. 235-236. ISSN 1803-7380. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav a Aleš URVÁLEK. Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1. vyd. Brno. Brno: Academicus Brno, 2009. 278 s. ISBN 978-80-87192-06-1. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Zur Rolle der Poesie-Übersetzungen in deutsch-tschechischen Beziehungen. Referat an der KCTOS-Konferenz in Wien, Sektion Literatur/Künste in der Globalisierung: Kultur ohne Grenzen. TRANS, 2008, 17.Nr. URL info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Laudatio na Jiřího Stromšíka. 2008. 2 s. Zprávy. Zpravodaj obce překladatelů 5/2008. info
 • JUŘÍČKOVÁ, Miluše, Jaroslav KOVÁŘ a Jiří MUNZAR. Skandinávie včera a dnes. Cyklus přednášek k Úvodu do skandinávských studií. Brno: Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku., 2007. 17 s. Cyklus přednášek - Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4387-9. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Laudatio na Antonína Přidala. 2007. 2 s. Dokořán 44/2007. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Hans Leberts Roman "Die Wolfshaut" nach 45 Jahren. In Renata Cornejo/Ekkehard W. Haring (Hg.): Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. Wien: Edition Praesens, 2006. s. 83-94, 12 s. ISBN 3-7069-0339-3. info
 • KOPŘIVA, Roman a Jaroslav KOVÁŘ. Kunst und Musik in der Literatur: Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005. 217 s. Literaturwiss./ Sprachwiss./ Musikwiss./ Kulturwis. ISBN 3-7069-0286-9. URL info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Zu Peter Rosei. In Kunst und Musik in der Literatur. Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005. s. 9-16, 8 s. ISBN 3-7069-0286-9. URL info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Slovní hříčky v básních Ericha Frieda a jejich překlad do češtiny. In Český překlad II (1945-2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. s. 132-139, 8 s. ISBN 80-7308-101-6. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Erich Fried: Básně lásky, strachu a hněvu. Vybral, přeložil a doslov napsal J.Kovář. Brno: Barrister&Principal, 2004. 190 s. ISBN 80-86598-51-9. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Zwischen den ersten Jahren der Ewigkeit und der letzten Welt. Zeit und Raum in Christoph Ransmayrs Prosa. In Der Dichter als Kosmopolit. Zum Kosmopolitismus in der neuesten österreichischen Literatur. Wien: Edition Praesens, 2003. s. 67-79. ISBN 3-7069-0208-7. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Zur Textgestaltung in literarischen Übersetzungen. In Aspekte der Textgestaltung. Ostrava: Universität Ostrava, 2001. s. 375-380. ISBN 80-7042-582-2. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Antikriegsprosa in Ost und West: Heinrich Bölls Kurzgeschichte "Wanderer, kommst du nach Spa..." und Franz Fühmanns Novelle "Kameraden" im Vergleich. In Schuld und Sühne? Kriegserlebnis und Kriegsdeutung in deutschen Medien der Nachkriegszeit (1945-1961), herausgegeben von Ursula Heukenkamp. Amsterdam - Atlanta: Rodopi, 2001. s. 45-55. Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik 50.1. ISBN 90-420-1425-3. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Franz Josef Görtz/Hans Sarkowicz: Erich Kästner. Eine Biographie (Rezension). In SPFFBU R 6. 2001. s. 171-172. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Literatura v německém jazyce. In Světové literatury 20. století v kostce. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. s. 141-165. ISBN 80-85983-80-X. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Literarisches Übersetzen Deutsch-Tschechisch-Deutsch als Ergänzung der germanistischen Deutschlehrerausbildung. Konfiguracje/Konfigurationen 5. Beitraege zur Linquistik und Methodik/Studia z zakresu lingwistyki i metodyki, pod redakcia Józefa Grabarka., Bydgoszcz: Wyzsza szkola pedagogyczna, 1999, s. 129-135. ISSN 1428-4878. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Nikolaus Foerster: Die Wiederkehr des Erzählens. Deutschsprachige Prosa der 80er und 90er Jahre. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Brno: Masarykova universita, 1999, roč. 13, s. 84-85. ISSN 1211-4979. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Erich Maria Remarque im tschechischen Kulturkontext. In Erich Maria Remarque. Leben, Werk und weltweite Wirkung, hrsg. v. Thomas W. Schneider. První vydání. Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 1998. s. 397-409. ISBN 3-932147-50-2. info
 • KOVÁŘ, Jaroslav. Vertraut und fremd. Österreichische Autoren in tschechischen Übersetzungen (am Beispiel Stefan Zweig, Arthur Schnitzler und Peter Handke). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická, V Brně: Masarykova univerzita, 1997, XI, s. 93-100. ISSN 1211-4979. info

11. 4. 2014

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.