Project of 8 - years Classical Gymnasium with Latin and Greek

Project Identification
RS95R2006
Project Period
1/1992 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Vypracování učebního plánu a učebních osnov pro osmileté gymnázium se zaměřením na klasické jazyky. Příprava definitivní verze.