Rozšiřující studium učitelství dějepisu na ZŠ pro potřeby jihomoravského regionu

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
ROZV/121/2003
Project Period
1/2003 - 12/2003
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Č. projektu z r. 2002: 112/2002
V roce 2003 se bude pokračovat v plnění učebního plánu tříletého rozšiřujícího studia dějepisu pro učitele ZŠ a to v jarním semestru I. ročníku a v podzimním semestru II. ročníku. Projekt se týká 8 studentů (v případě dalšího zájmu počítáme s rozšířením počtu frekventantů).