Integrace přírodovědné a společenskovědní složky vzdělávání v přípravě učitelů 1. stupně ZŠ

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/41/T 38/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt by měl zajistit: 1. funkční propojení dílčích přírodovědných a společenskovědních poznatků, které vyloučí duplicitní složky učiva a připraví požadované návaznosti učiva s maximálním uplatňováním mezipředmětových vztahů; 2. zajištění systémového myšlení, chápání vztahů a souvislostí; 3. propojení vědního základu s psychodidaktickou a didaktickou složkou učitelské přípravy.