Semestrální pobyt hostujícího profesora z Ukrajiny

Project Identification
FRVS/474/2004
Project Period
1/2004 - 12/2004
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts