Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost vůči korozi

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TA02010084
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
P-D Refractories CZ a.s.

Náplní předkládaného projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj technologie výroby hutného dinasu s nízkou pórovitostí (cca 16%), vysokou pevností (cca 70 MPa) a extrémně vysokou odolností vůči korozi. Uvedené charakteristiky materiálu v současné době dosahuje pouze dinas na bázi křemenného skla, jehož technologie výroby je velmi finančně náročná. Dinas s pracovním názvem DOLL bude na bázi křemenců, což zaručuje mnohanásobně nižší náklady na výrobu tvarovek a cenu finálního produktu.

Publications

Total number of publications: 2