CZKey - Online Platform for Learning Medical Czech (CZKey)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Language Centre. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
0005/2013
Project Period
11/2013 - 10/2015
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Language Centre
Project Website
http://mluvtecesky.net/en
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Edukácia@Internet
Studio Gaus
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
Fachhochschule Burgenland GmbH

Cílem projektu je vytvořit portál pro výuku češtiny jako cizího jazyka, a to na úrovni A1 a A2 (obecného jazyka) a na úrovni B1 - jazyka pro specifické účely se zaměřením na lékařskou češtinu. Projektu se účastní partneři z ČR, SK, DE, AT a PL. V projektu bude využito již ověřené technologie pro webový portál pro interaktivní výuku cizího jazyka, který vytvořili partneři ze SK a DE, ostatní partneři budou spolupracovat na obsahu kurzů. V rámci přípravy projektu vzniklo konsorcium, ve kterém spolupracuje Centrum jazykového vzdělávání s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, s pracovišti pro výuku češtiny a dalších slovanských jazyků na vysokých školách v Rakousku (Fachhochschulstudiengänge Burgenland) a v Polsku (Slezská univerzita v Katovicích).

Results

Multilingual website to study Czech: This website will help you to acquire the basics of Czech, the second most frequently used western Slavic language, as well as medical terminology, all online and all for free.

Publications

Total number of publications: 4