Zavedení témat spojených s konceptem informační společnosti do výuky oboru sociální práce

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1856/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření obsahu kurzu "Informační a komunikační technologie v sociální práci" pro bakalářské studenty sociální práce na FSS MU, spojující teoretické koncepty a praxi sociální práce. Kurz bude zacílen na rozvoj odborné výbavy (vhledu, vědomostí a dovedností) studentů pro výkon profese sociálního pracovníka reagující na soudobé dění v postmoderní společnosti.