fithesis3 (fithesis3)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/33/02/2015
Project Period
4/2015 - 9/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Výstupem projektu bude nová LaTeXová třída fithesis3 pro sazbu závěrečných prací spolu s technickou a uživatelskou dokumentací a autorským slabikářem shrnujícím ověřené postupy a časté chyby týkající se formy, kterých je vhodné se při psaní závěrečné práce na MU vyvarovat. Všechny tři uvedené dokumenty budou sepsány v angličtině. Projekt vychází z aktuálně používané verze fithesis2.

Publications