Modulární distribuovaná robotická platforma

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/0970/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je připravit předmět zabývající se návrhem, vývojem a implementací elemantárních distribuovaných robotických platforem. V rámci projektu budou vyhledány a zpracovány informace o postupech výroby robotických platforem vhodných pro zařazení do výuky a na základě toho budou připraveny odpovídající výukové materiály. Výukové materiály předmětu budou validovány pomocí realizace prototypové distribuované robotické platformy.