Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016118
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.
Palacký University, Olomouc

„Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie“ má za cíl modernizaci technologického vybavení a posílení rozvoje základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti chemické biologie a genetiky v rámci Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN). Náplní projektu bude modernizace stávajícího přístrojového vybavení laboratoří sdružených v konsorciu CZ-OPENSCREEN - hostitelské instituce ÚMG v Praze a partnerských institucí Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity.