Porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt specifického výzkumu je zaměřen na porozumění perspektivám účastníků sociálních intervencí. Jejich perspektivy budou sledovány na třech tematických osách. První se týká perspektiv pomáhajících pracovníků (jejich diskursů, konstrukcí identit a přístupů). Druhá tematická osa se týká perspektiv tvůrců programů sociální politiky (jejich chápání problémů nebo reakcí na problémy). Třetí je věnována perspektivám (diskursům) klientů sociální práce.