K autorství fresky v kapli sv. Karla Boromejského u Telče

Authors

MACUROVÁ Zuzana

Type Article in Periodical
Magazine / Source Monumentorum Moraviae tutela
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation