Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Authors

KALIČINSKÁ Eva KUROWSKI Martina

MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, nedokonalou znalostí českého jazyka. Překonávání bariér, nedokonalá znalost češtiny jako jedna z příčin selhávání dětí již v 1. ročníku na ZŠ. Přednáška pro Statutární město Brno - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy