Etika a sociální služby z historického pohledu.

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Ethics, social work and social services from the historical point of view.
Authors

NEČASOVÁ Mirka

MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Příspěvek se zabývá etikou sociální práce v kontextu sociálních služeb z pohledu historie. Pozornost je věnována etickým principům a způsobu pojímání příjemce pomoci v jednotlivých údobích historie a v souvislosti s proměnami společnosti. Důraz je přitom kladen na různé náhledy na chudobu, paternalismus a sociální spravedlnost a jejich souvislost s přístupem k příjemcům pomoci při poskytování sociálních služeb.