Masaryk University, Faculty of Arts, Arna Nováka 1, room B2.23

 

11th September

8.30 – 9.00 registrace / registration

9.00 – 9.15 zahájení konference / opening of the conference [video]

 

block 1

9.15 – 10.15 Patricia Fumerton [video] New Directions in Digitizing Broadside Ballads: EBBA (invited speaker)

 

10.15 – 10.30 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

10.30 – 11.00 Jakub Ivánek [video] „Kramářská píseň“ and „kramářské tisky“

11.00 – 11.30 Michaela Soleiman pour Hashemi Dosavadní bádání o kramářské písni, zvláště z hlediska literárněvědnéhoPrevious research into a "kramarska pisen", especially from the literary point of view

11.30 – 12.00 Štěpánka Běhalová Kramářská píseň v tištěných médiích 19. stoletíBroadside Ballad in Print Media of 19th century

 

12.00 – 13.15 oběd / lunch break

 

block 3

13.15 – 14.00 Jan Malura [video] [paper] The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism? (invited speaker)

14.00 – 14.30 Jiří Dufka Materialita tisků „kramářských písní“Materiality of broadside ballad prints

14.30 – 15.00 Kateřina Smyčková [video] [paper] Jahrmarkstdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. JahrhundertsThe broadside print production in the hymnographical media system in the 17th and 18th century

 

 

15.00 – 15.30 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

15.30 – 16.00 Pavel Kosek and Veronika Bromová [video] [paper] The development of Czech orthography as seen in broadside ballads published by the Olomouc and Brno printing houses of the 17th and 18th centuries​

16.00 – 16.30 Radek Čech and Jan Mačutek [video] [paper] Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach

16.30 – 17.00 Alena Andrlová Fidlerová and Dmitrij Timofejev [video] [paper] Capitalisation in Czech Broadside Ballads of the Seventeenth to Nineteenth Century

17.00 – 17.30 Olga Navrátilová and Jana Pleskalová [paper] Language of broadside ballads from the 17th and 18th centuries

 

18.15 prohlídka fondu starých tisků MZK / visit to an old prints collection at the Moravian Library12th September

 

block 1

8.30 – 9.30 Piotr Grochowski [video] [paper] Broadside Ballads in Poland. Content, forms and research perspectives (invited speaker)

9.30 – 10.00 Iva Bydžovská [video] [paper] Broadside Ballads and Chapbook Collection of National Museum in Prague

10.00 – 10.30 Hana Glombová a Romana Macháčková [paper] Kramářské tisky ve fondech MZKBroadside ballad prints in the collections of the Moravian Library

 

10.30 – 11.00 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

11.00 – 11.30 Markéta Skořepová [video] The places of pilgrimage in the region of Pelhřimovsko in the light of chapter songs

11.30 – 12.00 Monika Szturcová [video] Czech-Polish relations on the example of the songs of Virgin Mary in the 18.–19. century

12.00 – 12.30 Maciej Mętrak [video] [paper] Give the devil his due: demons and demonic presence in the worldview of Czech market-fair songs

 

 

12.30 – 13.45 oběd / lunch break

 

block 3

13.45 – 14.45 Peter Ruščin [video] [paper] Geistliche Lieder der tschechischen Jahrmarktsdrucke in den slowakischen handschriftlichen Kantionalen des 18. Jahrhunderts (invited speaker)

14.45 – 15.15 Tomáš Slavický [video] [paper] Nápěvy kramářských písní a jejich stylové vrstvy

 

15.15 – 15.45 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

 

15.45 – 16.15 Věra Frolcová [video] [paper] Nápěvy jako ukazatel recepce a ústní tradice kramářských písníMelodies as an Indicator of the Reception and Oral Tradition of Broadside Ball]ads in Moravia and Silesia

16.15 – 16.45 František Malý [video] Specifika poutnických písní v kontextu české a moravské hymnodieSpecifics of pilgrim songs in the context of Czech and Moravian hymnology

 

17.30 koncert / concert

19.30 slavnostní raut / buffet dinner13th September

block 1

9.00 – 10.00 Tobias Widmaier [video] [paper] Die Flugblattlieder von Adolph Queva (1817-1892) im Sammlungsbestand des Zentrums für populäre Kultur und Musik (Freiburg) – Adolph Quevaʼs broadsheet songs in the collection of the “Center for Popular Culture and Music” (Freiburg) (invited speaker)

10.00 – 10.30 Piotr Wawrzkiewicz and Natalia Wawrzkiewicz [video] [paper] „Pieśni za grosze“ - a catalogue of polish leaflets with religious songs and broadside ballads

 

10.30 – 11.00 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

11.00 – 11.30 Jan Kvapil [video] František Kučera, neznámý sběratel z Podkrkonoší, a jeho sbírka kramářských písníFrantišek Kučera - an unknown collector from the Krkonoše Mountains and his collection of Broadside Ballads

11.30 – 12.00 Jan Andrle The Collection of Printed Ephemera in the Museum Říčany

 

12.00 – 13.15 oběd / lunch break

 

block 3

13.15 – 13.45 Kateřina Březinová [paper] History from below? Cordel narratives between the imagined center and periphery of Brazil

13.45 – 14.15 Petr Janeček [paper] Czech Broadside Ballads about the "King of Morocco" between Oral and Popular Culture

14.15 – 14.45 Jana Poláková [video] Skutečnost a fikce v kramářské písni a jejich recepce v současnosti aneb Na silnici ho Křtin v lese…Reality and fiction in broadside ballads  and their perception today

 

 

14.45 – 15.15 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

15.15 – 15.45 Hana Bočková [paper] Téma „potrestání“ ve světských kramářských písníchFinding justice. The topic of punishment in broadside ballads

15.45 – 16.15 Andrea Vítová [video] [paper] „Palčivého živlu zhoubný hněv.“ Obrozenské básně o živelných pohromách a jejich vztah ke kramářské písni – "Palčivého živlu zhoubný hněv." Natural Disasters in Poems of the Czech National Revival and Their Relation to Broadside Ballads

16.15 – 16.45 Marie Hanzelková [video] [paper] Presentation of Pilgrimage Site in Broadsides – Vranov (near Brno)

×      Markéta Holubová [paper] Stereotypy spjaté s pojetím ženy v kramářské písniStereotypes related to the position of women in broadside ballads (zrušeno / cancelled)

 

 

17.00 slavnostní ukončení / conclusion of the conferenceYou are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.