Promoce na Filozofické fakultě MU

Promoce jsou organizovány zvlášť pro absolventy bakalářského studia a zvlášť pro absolventy magisterského studia (prezenční i kombinovaná forma) a konají se v následujících obdobích:

  • březen – pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru
  • červenec – pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v červnu
  • listopad – pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v září

Termíny promocí v roce 2019

RÁMCOVÝ TERMÍN

PŘESNÝ TERMÍN V DANÉM ROCE

TERMÍN OBJEDNÁVEK V OBCHODNÍM CENTRU

březen

14. 3. 2019
15. 3. 2019

od 7. 1. 2019, 17:00
do 10. 2. 2019, 23:59

červenec

17. 7. 2019
18. 7. 2019
19. 7. 2019

od 27. 5. 2019
do 26. 6. 2019

listopad

8. 11. 2019
9. 11. 2019

od 1. 9. 2019
do 30. 9. 2019  

Na promoci budou pozváni pouze ti absolventi, kteří si promoci objednají prostřednictvím Obchodního centra.

Termín objednávek

Termín objednávek je vždy stanoven pro konkrétní termín promoce (viz tabulka). Není předem stanoveno, který z termínů je pro bakaláře a který pro magistry. Po skončení objednávek je dle počtu objednávek určen počet promočních skupin a absolventi (zvlášť bakaláři a zvlášť magistři) si následně vybírají z nabídky promočních skupin. Bez předchozí objednávky v Obchodním centru není možné si skupinu vybrat. Informace o zahájení výběru promoční skupiny budou po uplynutí termínu k založení objednávky rozeslány mailem všem, kteří si promoci objednají.

Na promoci není možné zařadit žádného absolventa, který se nepřihlásil prostřednictvím Obchodního centra. Přesuny promocí na jiný termín nejsou možné. 

Úhrada výdajů spojených s promocí

Poplatek za výdaje spojené s promocí absolventů filozofické fakulty činí 250 Kč a zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod. Tato platba se provádí výhradně přes Obchodní centrum (podobně jako revalidační přelepky a další poplatky MU) a musí být absolventem uhrazena do stanoveného data.

Poplatek se netýká absolventů, kteří se promoce nezúčastní; v takovém případě si absolventi vyzvednou diplom na studijním oddělení (u své studijní referentky) po termínu promoce.

Studijní oddělení

e‑mail: