Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize

21. 5. 2020 Monika Kellnerová


Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Vzhledem k aktuální situaci rozhodla Česko-bavorská vysokoškolská agentura o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:
  • pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • digitální formáty ve vědě a výuce
Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů.

 

Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 
(až do vyčerpání prostředků)

Výše podpory: 1.000 až 10.000 €

Více informací naleznete pod tímto odkazem.

 

V případě zájmu o podání návrhu projektu, prosím, kontaktujte veda@phil.muni.cz

 

 

Harmonogram

Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 
(až do vyčerpání prostředků)


Kontaktní osoba

e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků