Vyhlášení výsledků 3. VS TAČR ÉTA

31. 3. 2020 Monika Kellnerová

Technologická agentura ČR dnes zveřejnila výsledky 3. VS programu ÉTA. 

Výsledky naleznete na oficiálních webových stránkách TAČRu pod tímto odkazem

Celkem bylo do veřejné soutěže podáno 526 návrhů projektů, 487 návrhů projektů postoupilo do hodnocení a z nich je podpořeno celkem 99 návrhů projektů, což znamená 20,32 % míru úspěšnosti (míra úspěšnosti je počítána k počtu návrhů projektů, které postoupily do hodnocení).

Za FF MU bylo do soutěže odesláno celkem 20 návrhů projektů. Sedm z nich bylo přijato. Úspěšným žadatelům gratulujeme. 

Více článků

Přehled všech článků