prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Románské jazyky

Obor: Románské literatury

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech