Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.417
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7415
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Dvořák, 31. 3. 1978, Svitavy
Pracoviště
 • Historický ústav
  Filozofické fakulty
  Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

  Katedra historie
  Pedagogické fakulty
  Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecký a výzkumný pracovník, asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: doktorské studium, obor Historie: české dějiny, titul Ph.D., disertační práce Vrchnostenské město v raném novověku ve vztahu k vrchnosti a venkovskému zázemí (Svitavy v 17. století), Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2002: magisterské studium, obory český jazyk a literatura, historie, titul Mgr., diplomní práce Cechy ve Svitavách v 16. a 17. století, ročníková práce Vyprávěcí postupy v románu Jiřího Gruši Mistr Panny, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 2012–dosud: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra historie (asistent)
 • 2011–dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy (výzkumný pracovník)
 • 2010–dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Specifický výzkum Masarykovy univerzity Fenomén země v dějinách střední Evropy (výzkumný pracovník)
 • 2010–dosud: Spolupráce s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., na vydávání edice Studie osobností brněnské lingvistiky (editor a autor životopisů)
 • 2009–dosud: Spolupráce na projektu prof. Jaroslava Millera Encyklopedie urbánní historiografie Čech, Moravy a Slezska do roku 1800 (společně s Mgr. Michaelou Malaníkovou výzkum narativních pramenů k dějinám Brna)
 • 2005–2011: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (výzkumný a vývojový pracovník)
 • 2007–2011: Střední odborné učiliště Svitavy (učitel předmětů: dějepis, český jazyk a literatura, občanská nauka)
Vědeckovýzkumná činnost
 • české dějiny – raný novověk, téma: vrchnostenské město jako centrum panství, vztahy města k vrchnosti a venkovskému zázemí (připravovaná disertační práce na toto téma)

12. 2. 2013