Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.416
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4422
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 12. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Marie-Elizabeth Ducreux (EHESS Paříž)
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Thomas Winkelbauer, dr. h.c. (Univerzita Vídeň)