Není zaměstnancem Filozofické fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.


e‑mail: