Online výuka na FF MU

Didaktické aspekty online výuky

V této sekci bychom vám rádi nabídli didaktickou podporu online výuky. Naleznete zde veškeré materiály k projektu Krizová online výuka, které vám mohou pomoci v přípravě a realizaci vaší vlastní distanční výuky. Připravili jsme pro vás také překlad doporučení pro vzdálenou výuku z Harvard University. A v neposlední řadě přidáváme zkušenosti vyučujících z Filozofické fakulty.

Krizová online výuka

Webinář 5 KLÍČOVÝCH ÚVAH pro úspěšné zvládnutí KRIZOVÉ ONLINE VÝUKY představuje souhrn základních kroků, jak rozmyslet a vést smysluplnou výuku v kontextu současné krizové situace ve školství a nutnosti samostudia v domácím prostředí. Webinář nabídne jak koncepční rámec pro vyučující, tak metodická a praktická doporučení pro realizaci vybraných výukových cílů. 

V průběhu online školení budou účastníci seznámeni s následujícími body: 

 • jaká jsou specifika krizové online výuky a jak chápat roli učitele 
 • jak si připravit akční plán krizové online výuky 
 • jak poutavě prezentovat učivo studentům na dálku 
 • jak efektivně komunikovat online se svými studenty 
 • jak smysluplně hodnotit studenty v krizové online výuce

Handout k tématu

1. Vedeme kvalitní ONLINE VÝUKOVÉ HODINY formou video konferencí

Tematický blok věnovaný online výukovým hodinám vám poskytne přehled praktických kroků a doporučení pro přípravu a vedení aktivní online výuky formou video konferenčních hovorů se studenty. Zabývat se budeme těmito hlavními body: 

 • jak si obsahově a metodicky připravit online výukovou hodinu 
 • jak technicky administrovat video konferenční hovor se studenty  
 • jakými způsoby udržet pozornost a motivaci studentů v průběhu online hodiny 
 • jaké nástroje pro realizaci online výukových hodin jsou k dispozici na FF MU 

Handout k tématu

Video k tématu:

Videokonference:
- QA: Příprava a vedení online výukových hodin (v nástrojích MS Teams a ZOOM) – akce již proběhla, ale můžete se podívat na záznam zde:

Přehrát záznam

- WORKSHOP: Nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v rámci online výukové hodiny – akce již proběhla, ale můžete se podívat na záznam zde:

Přehrát záznam

2. Rozvíjíme aktivní KOMUNIKACI a SPOLUPRÁCI studentů

Tematický blok zaměřený problematiku komunikace a spolupráce studentů nabídne přehled možností a scénářů, jak v rámci krizové online výuky podpořit rozvoj vzájemné interakce a podpory mezi studenty. Věnovat se budeme následujícím bodům: 

 • jak umožnit skupinovou práci studentů přímo v průběhu online výukových hodin 

 • jakými způsoby používat online diskuze jako smysluplnou studijní aktivitu 

 • jaké možnosti a výhody nabízí zapojení aktivit s prvky vzájemného hodnocení studentů 

 • jak administrovat skupinové studentské projekty online  

Handout k tématu

Video k tématu:

 • QA: Podpora vzájemné spolupráce studentů v prostředí internetu - akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam zde:

Přehrát záznam

 • WORKSHOP: Skupinová online výuka pomocí nástroje ZOOM - akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam zde:

Přehrát záznam

3. Připravujeme a sdílíme poutavé UČEBNÍ MATERIÁLY online

 • QA: Možnosti využití audiovizuálních materiálů a aktivit v online výuce – akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam z akce:

Přehrát záznam

 • WORKSHOP: Interaktivní audio/video aktivity (nejen) pro jazykovou výuku – akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam z akce:

Přehrát záznam

4. Realizujeme smysluplné HODNOCENÍ STUDENTŮ na dálku

 • QA: Možnosti sledování a hodnocení postupu studentů v online výuce – akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam z akce:

Přehrát záznam

 • WORKSHOP: Ústní zkoušení online pomocí nástroje ZOOM – akce již proběhla, ale můžete si přehrát záznam z akce:

Přehrát záznam

Závěrečný webinář: 3 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro nastavení PLYNULÉHO PŘECHODU zpět k prezenční výuce

Webinář 3 VYBRANÁ DOPORUČENÍ pro zajištění PLYNULÉHO PŘECHODU zpět k prezenční výuce se pokusí nabídnout vyučujícím několik koncepčních a metodických návodů, jak se připravit na opětovnou změnu formátu pedagogické praxe a jak co nejefektivněji využít materiály a dovednosti nabyté v průběhu krizové online výuky i ve standardním prezenčním režimu vzdělávání. 

 

V průběhu webináře se zaměříme na následující body: 

 • jak se efektivně připravit na zkouškové období a testování studentů 

 • jak smysluplně využívat audiovizuální studijní materiály i v prezenční výuce 

 • proč nadále používat video konferenční hovory jako doplněk učební praxe 

 • jak trvale podporovat komunikaci a spolupráci studentů pomocí online nástrojů 

Jak na online pedagogiku?

Harvardova univerzita vydala několik doporučení týkajících se didaktiky online výuky. Shrnuli jsme je a upravili tak, aby sloužila především vyučujícím na Filozofické fakultě.

1. Obecná doporučení

STANOVTE SI REÁLNÉ CÍLE

Zvažte, jestli se budete držet původního sylabu, nebo zda ho upravíte na míru bezkontaktní formě výuky. Budete od studentů požadovat průběžné odevzdávání zadaných prací, nebo budete více flexibilní? Berte na vědomí, že současná situace může ovlivnit schopnost studentů některé z vašich požadavků plnit.

ZVOLTE VHODNOU PLATFORMU

Místo, kde výuka bude probíhat, vybírejte podle typu kurzu a podle toho, jakým způsobem vyučujete. Pokud je pro úspěšné dokončení Vašeho předmětu důležitá diskuze mezi studenty, zvolte MS Teams pro videokonference nebo vytvořte fórum v ELF. Nebojte se platformy kombinovat, pokuste se studentům nabídnout více možností, jak se zapojit.

URČETE PRAVIDLA

Sdělte studentům (nejlépe v jednom e-mailu), jaké jsou nové požadavky pro dokončení předmětu, budou tak mít jasnou představu o tom, čemu se mají věnovat. Pravidla určete i pro videokonference, pokuste se jejich strukturu přiblížit kontaktní výuce. První hodina bude spíše testovací, proto se nebojte trochu experimentovat.

2. Doporučení podle typu kurzu

PŘEDNÁŠKY

Přednášky lze realizovat několika způsoby: nahrát hlasovou stopu k prezentaci, natočit video, uspořádat videokonferenci anebo metody různě kombinovat. Můžete např. uspořádat kratší videokonferenci a doplnit ji dalšími nahrávkami, které si studenti přehrají ve volném čase.

 • Prezentace

Snažte se, aby měl každý snímek podobnou strukturu. Použijte šablonu nebo si vytvořte vlastní. Na začátku prezentace mějte obsah a na konci shrnutí. Zobrazujte odrážky postupně pomocí funkce „Animace“, studenti se budou soustředit pouze na to, o čem právě mluvíte.

 • Nahrávky

Předem natočená videa jsou efektivní formou, pokud máte na hodinách velké množství studentů. Eliminujete tím možné technické problémy online schůzky. Navíc můžete výklad doplnit o různé grafiky a přednášku máte plně pod kontrolou. Příprava Vám ale zabere více času.

Tipy pro natáčení přednášek:

 • na začátku shrňte, čím se v lekci budete zabývat,
 • pokládejte otázky, které si studenti mohou sami zodpovědět,
 • mluvte ke studentům, ne ke kameře,
 • buďte sami sebou, nebojte se použít humor.

 

 • Videokonference

Přednášky pomocí videohovoru umožňují aktivní zapojení studentů a nejvíce se přibližují kontaktní výuce. Před první hodinou „naostro“ je dobré si vyzkoušet program, ve kterém bude hovor probíhat. Používáte-li MS Teams, nahrajte si prezentaci předem do materiálů, zkuste ji otevřít během videohovoru a projděte si aspoň pár snímků. Vyzkoušejte sdílení obrazovky, interaktivní tabuli a přepínání mezi jednotlivými okny. Pokuste se lekci nahrát a poté záznam zpřístupnit studentům, kteří se videohovoru nemohli zúčastnit.

Tipy pro úspěšnou videokonferenci:

 • udržujte normální tempo hodiny,
 • zapojte studenty – klaďte otázky, nechte dostatek prostoru pro jejich zodpovězení,
 • použijte chat pro hlášení se o slovo, nebo vyvolávejte náhodně,
 • buďte vidět, studenti budou dávat větší pozor,
 • dbejte na audio – buďte v tiché místnosti, použijte sluchátka s mikrofonem, vypněte mikrofon, pokud zrovna nemluvíte (stejně tak i studenti).

 

SEMINÁŘE

Pro semináře je důležitá aktivita studentů, tu můžete udržovat pomocí pravidelných úkolů, testů, diskuzí online nebo pomocí videokonferencí. Videokonference a elektronické kurzy se vzájemně skvěle doplňují.

 • Elektronické kurzy

Pracujete-li s větší skupinou studentů, vyzkoušejte Moodle (ELF), nebo najděte již existující kurz na Coursera. Elektronické kurzy jsou přehledné, můžete do nich vkládat záznamy z přednášek, tvořit testy, diskuzní fóra, ankety atp. Především tím umožníte studentům procházet kurzem podle jejich časových možností.

 • Videokonference

U seminářů je dobré předem se domluvit na způsobu komunikace. V menších skupinkách by neměl být problém střídat se a neskákat si do řeči, pro skupiny s větším množstvím studentů bude lepší se předem domluvit.

Tipy pro předávání slova během videokonference:

 • využijte chat – zde se studenti mohou hlásit o slovo,
 • vyberte dva studenty, kteří spolu budou chvíli konverzovat,
 • vyvolejte někoho náhodně,
 • rozdělte studenty do menších skupin a vytvořte jim samostatný kanál v týmu.

3. Jak zapojit studenty

Zapojení do výuky může být pro studenty kvůli bezkontaktní výuce náročné. Někomu nedělá problém mluvit do webové kamery, někdo preferuje vyjádření psanou formu. Zkuste proto nabídnout studentům různé alternativy.

Tipy pro zapojení během online schůzek:

 • mějte zapnutou webkameru, požádejte studenty o totéž,
 • využívejte chat k vyvolávání,
 • pište společně na online tabuli,
 • pokládejte otázky a nechte dostatek času na jejich odpověď,
 • hlaste, pokud se od výkladu přesouváte k diskuzi,
 • rozdělte studenty do menších konverzačních skupin.

Tipy pro zapojení mimo online schůzky:

 • zvažte využití asynchronních fór,
 • dejte k dispozici cvičné testování,
 • pokuste se probírané téma propojit se současným děním.

Zkušenosti vyučujících

Předchozí Následující