Skandinávská studia

Scandinavian experience.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Bakalářský obor Skandinávská studia (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky) je koncipován jako "areal studies", záměrem je zprostředkovat co nejširší záběr vědění o všech oblastech současné skandinávské společnosti a kultury. V oblasti lingvistické je centrálním jazykem švédština, tedy i švédská kultura a společnost. V povinně volitelných předmětech - diskurz o procesu evropské integrace, o demokracii a životním stylu na pozadí skandinávských dějin a umění, ale také na pozadí aktuálních problémů skandinávské společnosti. Cílem je připravit studenty na profesionální dráhu (překladatele, tlumočníka, korespondenta) nebo na navazující typy magisterského studia na MU, jiných vysokých školách v ČR, ale také v zahraničí. Nejvyšší hodnotou je důraz na rozvoj individuálního profilu studenta.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět švédskému textu na úrovni B2
  • vyjadřovat se švédsky aktivně na úrovni B1-B2
  • mít přehled o skandinávské geografii, historii a literatuře a umění
  • být schopen kritické analýzy literárních děl
  • být schopen pozitivní sebereflexe v kontextu skandinávských témat

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Skandinávská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oborů, které souvisejí s oblastí Skandinávie a skandinávské kultury, tedy v cestovních kancelářích, jako průvodci, tlumočníci a korespondenti. Mohou pracovat ve státní správě, mezinárodních organizacích a hospodářských podnicích. Další příležitosti jsou ve školství a žurnalistických profesích.

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka
;

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Skandinávská studia


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk