Pravěká archeologie Předního Východu

Popis oboru

Chcete se stát archeologem Předního východu? Studovat kolébku lidstva? Na Masarykově univerzitě máte možnost získat jedno z nejlepších vzdělání v tomto oboru. Ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme prakticky orientované studium pravěku a starověku Předního východu. Při studiu budete aktivně využívat anglický jazyk, ať už při přednáškách zahraničních expertů, na praxích v zemích Předního východu, jako je Omán, Jordánsko, Izrael, nebo při psaní odborných textů.

Vedle archeologie získáte také základní znalosti o současných kulturách žijících na Předním východě. Naučíme vás základům arabštiny i jak se stát součástí mezinárodního týmu.

Během studia vás čekají dvě odborné exkurze, tři zahraniční praxe, zahraniční stáže v Německu nebo USA, přednášky zahraničních odborníků a přátelské mezinárodní prostředí. V roce 2018 zahajujeme archeologický výzkum v Ománu, kde nám byla udělena v České republice historicky první výzkumná koncese.

První archeologické zkušenosti můžete získat při zkoumání paleolitických lovců a sběračů v Izraeli. Naši studenti jsou členy mezinárodního týmu zkoumajícího počátky neolitu na těžko přístupné lokalitě Ba'ja v Jordánsku, vzdálené jen 14 km od skalního města Petra. Už během studia máte možnost se aktivně podílet na chodu oddělení, získat zkušenosti s propagací vědeckého oboru či organizací mezinárodních happeningů. Máte rovněž možnost využít studijních programů Erasmus+.

Je studium archeologie Předního východu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Mezopotámie před vznikem civilizací?
 • Chtěli byste vědět, proč začali lidé pěstovat obilí a ochočili si zvířata?
 • Jak pravěký a starověký vývoj na Předním Východě přispěl ke vzniku evropské civilizace?
 • Baví vás přemýšlení v širších souvislostech?
 • Jste zvídaví, jste týmoví hráči, jste otevřeni novým zkušenostem?
 • Rádi cestujete a poznáváte neznámé kraje a jejich obyvatele?
 • Lákají vás země Předního východu?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho oboru.

Úspěšný absolvent je schopen

 • dobře se orientovat v problematice pravěké archeologie Předního východu (od paleolitu do konce 4. tis. BC);
 • mít přehled o dějinách, náboženství, kultuře a jazycích (sumerština, starobabylónština, akkadština) starověkého Předního východu (hlavně doby bronzové a železné), ale také základní kulturně historický přehled o následujících obdobích;
 • použít základních znalostí z aplikované kulturní antropologie a terénního etnografického výzkumu;
 • pohybovat se a adekvátně se chovat a dorozumívat v kulturně odlišném prostředí (intenzivní výuka arabštiny a turečtiny);
 • pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a zapojit se do anglicky mluvené diskuze nebo prezentovat referáty v angličtině.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Praxe

Součástí studia jsou odborné praxe.

 • Nejprve si osvojíte základy archeologického výzkumu na vykopávkách v České republice nebo v Evropě – 3 týdny
 • Poté budete mít možnost zúčastnit se výzkumů na Předním východě nebo jinde v zahraničí – letos začínáme výzkum v Ománu – 4 až 8 týdnů

Nabídka zahraničních praxí je každoročně aktualizovaná. Studenti se doposud zúčastnili výzkumů v Jordánsku, Izraeli, Turecku, Iráku, Sýrii, Saudské Arábii, Egyptě, Arménii, Turkmenistánu, Ázerbajdžánu, Rusku nebo na Krétě a ve Španělsku. Mimo oborovou nabídku ERASMUS nabízíme také možnosti stáží se školením zahraničních expertů, například z Yale University nebo z Freie Universität Berlin.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování studia se budete dobře orientovat v problematice pravěké a raně starověké archeologie Předního východu. Osvojíte si základy kulturní antropologie. Budete schopni se dorozumět v arabštině a mít solidní přehled o metodách archeologického výzkumu. Budete mít zkušenosti ze zahraničních pobytů a vybudované vlastní mezinárodní kontakty.

Zaměření výuky na všeobecně použitelné dovednosti, jako je orientace v mezinárodním prostředí, soft skills a důsledné používání anglického jazyka v průběhu studia z vás učiní sebevědomé osobnosti se širokým rozhledem. Dokážete tak vyhovět různorodým požadavkům na trhu práce.

Vedle práce v archeologii budete mít znalosti k uplatnění i v jiných náročných oblastech, jako například v kulturních institucích, zahraniční žurnalistice, v mezinárodním cestovním ruchu, v diplomatických službách nebo v humanitárně zaměřených organizacích.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pravěká archeologie Předního Východu


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP): ne

Oborová zkouška: ano

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano(více zde)

Oborová zkouška: Písemný test s tematikou Předního východu: archeologie (pravěku až starověku), historie a geografie (viz doporučená literatura). Součástí testu je posouzení jazykových schopností formou překladu cizojazyčného odborného textu (na výběr angličtina, němčina, francouzština a španělština) a otázky zaměřené na mezilidské kompetence a sociální inteligenci uchazeče.

Část kurzů je vyučována v anglickém jazyce, z toho důvodu je doporučena znalost jazyka nejméně na úrovni B1.

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Doporučená literatura

 • Van De Mieroop, M. 2010: Dějiny starověkého Blízkého východu. Praha: Academia.
 • Rahman, F. – Nováková, N. – Pecha, L. 1998: Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum.
 • Roaf M. 1998: Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Praha: Knižní klub.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Už víte, že byste rádi pokračovali ve studiu dál? Studijní obor pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možností je pokračovat ve studiu v zahraničí nebo zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního oboru.

Další informace

webová stránka: http://www.phil.muni.cz/waop