Pravěká archeologie Předního východu

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Chcete se stát archeologem Předního východu? Studovat kolébku lidstva? Na Masarykově univerzitě máte možnost získat jedno z nejlepších vzdělání v tomto oboru. Ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme prakticky orientované studium pravěku a starověku Předního východu. Při studiu budete aktivně využívat anglický jazyk, ať už při přednáškách zahraničních expertů, na praxích v zemích Předního východu, jako je Omán, Jordánsko, Izrael, nebo při psaní odborných textů.

Vedle archeologie získáte také základní znalosti o současných kulturách žijících na Předním východě. Naučíme vás základům arabštiny i jak se stát součástí mezinárodního týmu.

Během studia vás čekají dvě odborné exkurze, tři zahraniční praxe, zahraniční stáže v Německu nebo USA, přednášky zahraničních odborníků a přátelské mezinárodní prostředí. V roce 2018 zahajujeme archeologický výzkum v Ománu, kde nám byla udělena v České republice historicky první výzkumná koncese.

První archeologické zkušenosti můžete získat při zkoumání paleolitických lovců a sběračů v Izraeli. Naši studenti jsou členy mezinárodního týmu zkoumajícího počátky neolitu na těžko přístupné lokalitě Ba'ja v Jordánsku, vzdálené jen 14 km od skalního města Petra. Už během studia máte možnost se aktivně podílet na chodu oddělení, získat zkušenosti s propagací vědeckého oboru či organizací mezinárodních happeningů. Máte rovněž možnost využít studijních programů Erasmus+.

Je studium archeologie Předního východu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá vás Mezopotámie před vznikem civilizací?
 • Chtěli byste vědět, proč začali lidé pěstovat obilí a ochočili si zvířata?
 • Jak pravěký a starověký vývoj na Předním Východě přispěl ke vzniku evropské civilizace?
 • Baví vás přemýšlení v širších souvislostech?
 • Jste zvídaví, jste týmoví hráči, jste otevřeni novým zkušenostem?
 • Rádi cestujete a poznáváte neznámé kraje a jejich obyvatele?
 • Lákají vás země Předního východu?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho oboru.

Úspěšný absolvent je schopen

 • dobře se orientovat v problematice pravěké archeologie Předního východu (od paleolitu do konce 4. tis. BC);
 • mít přehled o dějinách, náboženství, kultuře a jazycích (sumerština, starobabylónština, akkadština) starověkého Předního východu (hlavně doby bronzové a železné), ale také základní kulturně historický přehled o následujících obdobích;
 • použít základních znalostí z aplikované kulturní antropologie a terénního etnografického výzkumu;
 • pohybovat se a adekvátně se chovat a dorozumívat v kulturně odlišném prostředí (intenzivní výuka arabštiny a turečtiny);
 • pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a zapojit se do anglicky mluvené diskuze nebo prezentovat referáty v angličtině.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Praxe

Součástí studia jsou odborné praxe.

 • Nejprve si osvojíte základy archeologického výzkumu na vykopávkách v České republice nebo v Evropě – 3 týdny
 • Poté budete mít možnost zúčastnit se výzkumů na Předním východě nebo jinde v zahraničí – letos začínáme výzkum v Ománu – 4 až 8 týdnů

Nabídka zahraničních praxí je každoročně aktualizovaná. Studenti se doposud zúčastnili výzkumů v Jordánsku, Izraeli, Turecku, Iráku, Sýrii, Saudské Arábii, Egyptě, Arménii, Turkmenistánu, Ázerbajdžánu, Rusku nebo na Krétě a ve Španělsku. Mimo oborovou nabídku ERASMUS nabízíme také možnosti stáží se školením zahraničních expertů, například z Yale University nebo z Freie Universität Berlin.

Další informace

webová stránka: http://www.phil.muni.cz/waop

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování studia se budete dobře orientovat v problematice pravěké a raně starověké archeologie Předního východu. Osvojíte si základy kulturní antropologie. Budete schopni se dorozumět v arabštině a mít solidní přehled o metodách archeologického výzkumu. Budete mít zkušenosti ze zahraničních pobytů a vybudované vlastní mezinárodní kontakty.

Zaměření výuky na všeobecně použitelné dovednosti, jako je orientace v mezinárodním prostředí, soft skills a důsledné používání anglického jazyka v průběhu studia z vás učiní sebevědomé osobnosti se širokým rozhledem. Dokážete tak vyhovět různorodým požadavkům na trhu práce.

Vedle práce v archeologii budete mít znalosti k uplatnění i v jiných náročných oblastech, jako například v kulturních institucích, zahraniční žurnalistice, v mezinárodním cestovním ruchu, v diplomatických službách nebo v humanitárně zaměřených organizacích.

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka
;

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP): ne

Oborová zkouška: ano

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano(více zde)

Oborová zkouška: Písemný test s tematikou Předního východu: archeologie (pravěku až starověku), historie a geografie (viz doporučená literatura). Součástí testu je posouzení jazykových schopností formou překladu cizojazyčného odborného textu (na výběr angličtina, němčina, francouzština a španělština) a otázky zaměřené na mezilidské kompetence a sociální inteligenci uchazeče.

Část kurzů je vyučována v anglickém jazyce, z toho důvodu je doporučena znalost jazyka nejméně na úrovni B1.

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Doporučená literatura

 • Van De Mieroop, M. 2010: Dějiny starověkého Blízkého východu. Praha: Academia.
 • Rahman, F. – Nováková, N. – Pecha, L. 1998: Dějiny Mezopotámie. Praha: Karolinum.
 • Roaf M. 1998: Svět staré Mezopotámie a starověkého Blízkého východu. Praha: Knižní klub.

Kritéria hodnocení

 • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
 • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pravěká archeologie Předního východu


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk