Vietnamistika

"Tradice a budoucnost"

Představení studijního programu

Chcete se věnovat vietnamštině, Vietnamu, ale i dalším zemím jihovýchodní a východní Asie? Máte zájem o mezinárodní a mezioborové souvislosti? Zajímají vás jazyky, ekonomika, kulturní tradice a jejich všestranné, ale i praktické poznání?

Pak pojďte studovat vietnamistiku. Program vám umožní zúčastnit se studijních pobytů ve Vietnamu, ale i v jiných asijských a západních zemích a získat tak široký přehled o historii, ekonomice a mezinárodních vztazích. Znalost asijské etikety a pravidel osobního styku pak využijete jako osobní kapitál v mnoha zaměstnáních.

Vedle přednášek a jazykové výuky jsou součástí studia návštěvy nejen vietnamské komunity a poznávání tradic, zvyklostí, svátků a pokrmů.

Vietnamci uspěli v českém prostředí díky zaměření na osobní styky, své vytrvalosti a obchodní zdatnosti, ale i na základě složitých mezinárodních vztahů.

Se širokým spektrem asijských témat se seznámíte na přednáškách zvaných hostů, exkurzích i při skupinových analýzách.

Svůj zájem můžete dále efektivně rozvíjet v jednoletém magisterském studiu i ve vlastních textech a publikacích. Každý rok bude pořádána mezinárodní konference, která bude otevřená i výstupům studentů. Pozdější doktorské studium podpoří vážné zájemce v další přípravě na atraktivní pozice, například ve vědě a diplomacii.

Podmínkou je zájem o studium jazyků a chuť seznámit se s několika dalšími vědními obory. Odměnou vám bude mnohostranné uplatnění, ale i nové záliby a koníčky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste připraveni učit se nové jazyky?
 • Chcete být zdatní v mezinárodních vztazích ve spojení s Asií?
 • Jste ochotni poznávat nové země a kultury takové, jaké skutečně jsou, a nahlédnout pod závoj exotiky?
Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Poznatky si ověříte a prohloubíte na vlastní semestrální stáži v zahraničí a v pracovní praxi s rozsahem 250 hodin. Stáž a praxe jsou povinné v jednooborovém a hlavním studijním plánu. Zahraniční pobyt vám pomůže i s novými kontakty a vstupem do pracovního života.

Praxi si můžete hledat buď zcela sami, na základě vlastních kontaktů a vzhledem k všestrannému zaměření programu i v různých oborech. Druhou možností je využít katederní nabídku praxí ve státních úřadechneziskových organizacích a v Akademii věd.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete disponovat nejen specializací na Vietnam, vietnamštinu a další geograficky blízké jazyky. Budete mít znalost zemí východní a jihovýchodní Asie, širší rozhled o asijské ekonomice, kultuře a jejích tradicích.

Váš potenciál bude úměrný globálnímu úspěchu asijského regionu, který se hospodářským významem v tomto století dostal do bezkonkurenční vedoucí pozice.

Získané znalosti, osobní vazby a zkušenosti podpořené vlastními cestami a pobytem v jiném prostředí, vám umožní nahlížet na věci z mnoha hledisek, a budete moci efektivněji řešit problémy.

Mnoho z vás zamíří do analytických pozic, do korporátní sféry, publicistiky a cestovního ruchu. Jiní budou vedeni k vědecké práci a uplatnění v akademické činnosti a v grantovém výzkumu v mezinárodním prostředí i na zahraničních univerzitách.

Díky rozhledu v mezinárodních vztazích budete moci později působit i v diplomacii jako zástupci českých úřadů a firem v asijských zemích nebo asijských firem v Evropě. V neposlední řadě najdete zajímavou náplň práce v kulturním sektoru nebo vás bude naplňovat kontakt s lidmi v neziskových organizacích.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: motivační dopis

Motivační dopis tvoří doplněk k výsledku Testu studijních předpokladů (TSP). Výsledek TSP má váhu 80 % a ohodnocení motivačního dopisu 20 %. Motivační dopis prosím napište formou odpovědí na níže uvedené otázky. Pište na PC nebo čitelným písmem.

 • 1) Co Vás motivuje ke studiu Vietnamistiky a co od jejího studia očekáváte? Studujete nebo plánujete studovat ještě další obor?
 • 2) Co Vás zajímá dlouhodobě nebo i v poslední době? Chtěli byste některé z těchto zájmů uplatnit i při studiu Vietnamistiky?
 • 3) Můžete uvést příklady literatury k Vašemu zájmu, kterou jste přečetli nebo kterou považujete za důležitou?
 • 4) Máte a můžete prokázat další praktické zkušenosti, které souvisí s plánovaným studiem?
 • Výsledný soubor s rozsahem 1 až 2 strany zašlete nejpozději do 10. 4. 2019 poštou na adresu:
 • Filozofická fakulta MU
 • Studijní oddělení - přijímací řízení
 • Arna Nováka 1, 602 00 Brno
 • nebo elektronicky na adresu: Vlasta.Dvorackova@phil.muni.cz.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

Na jednooborové studium budete mít možnost navázat v několika příbuzných studijních programech, jako jsou například obecná jazykověda nebo religionistika. Při kombinaci hlavního a vedlejšího plánu můžete pokračovat studiem řady programů i na jiné fakultě. Navíc plánujeme průběžně zavést navazující jednoleté magisterské a později i standardní doktorské studium vietnamistiky.

Chcete vědět víc?

web fakulty: http://www.phil.muni.cz

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: