Mediteránní studia

Mare nostrum, nostra res – Středomoří, náš svět v malém.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

„Mediteránní“ znamená středozemní. Mediteránní prostor zahrnuje Středozemní moře a přiléhající státy. Během studia se budete zabývat kulturami, které působily ve Středomoří v Evropě, Asii i Africe. Seznámíte se s dějinami a literaturou středomořských kultur a budete se učit hledat jejich vzájemné souvislosti.

Protože bránou k poznání kultury je její jazyk, budete intenzivně studovat dva středomořské jazyky, ve dvouoborovém studiu pak jeden. Můžete si vybrat, zda budete studovat francouzštinu, italštinu, španělštinu, novořečtinu nebo arabštinu. Při poznávání dané kultury navazuje na jazyk přirozeně její literatura. Budete proto číst řadu literárních textů a učit se jejich interpretaci a budete schopni o literatuře přemýšlet, mluvit i psát. Vedle jazykového a literárního studia se můžete zaměřit na historii, filozofii, náboženství či moderní reálie dané oblasti.

Jazykové znalosti můžete zúročit a dále rozvíjet na zahraničních studijních pobytech v rámci programu Erasmus+ i krátkodobých stipendijních pobytech. Přijíždějí k nám výjimečné osobnosti (vědecké i literární) z České republiky i ze zahraničí, můžete se účastnit jejich přednášek.

Když se v rámci studia zapojíte do aktivit Studentského spolku Ústavu klasických studií, zahrajete si divadlo nebo poměříte své fyzické síly s antickými atlety a vojáky. Každé jaro můžete také vyjet se spolužáky z celé katedry na Studijní soustřední ÚKS.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás Středomoří? Chcete poznat kultury, jejichž břehy omývá Středozemní moře, jejich dějiny a literaturu?
  • Baví vás hledat hlubší souvislosti mezi Evropou, Asií a Afrikou?
  • Chcete se naučit cizí jazyky? A jste připraveni nechat si je „vlézt pod kůži“?
  • Rádi čtete? Pustíte se s námi do dobrodružství literární interpretace?
  • Rádi se rozhodujete samostatně? Chcete si přizpůsobit výběr předmětů svým představám?

Odpovídáte ano? Máte odvahu? Podejte si přihlášku, těšíme se na vás!

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Mediteránní studia som si vybrala pre ich široký kultúrno-historický záber siahajúci od antiky až po súčasnosť, kde si každý môže vybrať oblasť, ktorá ho zaujíma, a ktorej sa chce venovať hlbšie. Znalosť ďalšieho románskeho jazyka a hlbšie pochopenie súčasného diania v Stredomorí mi rozšírili možnosti pri hľadaní práce v budúcnosti, za čo som veľmi vďačná. Svoju voľbu určite neľutujem aj vďaka rodinnej atmosfére a priateľskému osobnému prístupu učiteľov na Ústave klasických studií, ktoré som si zamilovala.“

Veronika Toporová
studentka programu

Praxe

V rámci studia programu Mediteránní studia není praxe povinná.

Uplatnění absolventů

Vaše možnosti uplatnění po absolvování studia se odvíjejí od vašeho zaměření během studia — především výběru jazyků a případné kombinace v rámci dvouoborového studia — a úsilí, které jste do studia investovali.

V průběhu studia vás připravíme pro nejrůznější pozice, které vyžadují praktickou znalost více cizích jazyků, kontextové chápání problémů, kultivovaný písemný a mluvený projev a také práci s informacemi. Tím vám zároveň umožníme reagovat pružně na změny struktury pracovního trhu.

Vše, co vás naučíme, vás vybaví např. pro práci v kulturních institucích, v odborech státní správy a v médiích. Uplatníte se také v soukromém sektoru, například v cestovním ruchu a nadnárodních firmách.

„Díky studiu mediteránních studií se mi splnilo přání zabývat se tím, co mě vždy zajímalo a bavilo. To, co jsem od pětiletého studia očekávala, se beze zbytku naplnilo. Nejen výuka řečtiny, španělštiny a arabštiny, ale i nacházení souvislostí mezi zdánlivě odlišnými částmi středomořského regionu mě po celou dobu studia naplňovaly nadšením. Možnost častých studijních výjezdů do zahraničí i vstřícnost a lidský přístup pedagogů byly bonusem, který není všude samozřejmostí.“

Zuzana Mitrengová Zuzana Mitrengová
absolventka programu

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano, 1. na základě účasti v SOČ, 2. na základě prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: a) český (slovenský) jazyk, b) anglický nebo německý jazyk, c) francouzský nebo španělský jazyk, d) latina nebo matematika. Bližší informace viz více zde

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP. Minimální percentil pro přijetí není stanovený.

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Už teď přemýšlíte, jaké budete mít možnosti po absolvování studia? Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu.

Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného filologického studijního programu nebo humanitního studijního programu dle vašeho zaměření.

Chcete vědět víc?

Předešlá znalost novořečtiny, románských jazyků ani arabštiny není vyžadována.

Další informace ke studijnímu programu na na Facebooku ÚKS https://www.facebook.com/uksbrno/ a přímo na ÚKS http://classics.phil.muni.cz/o-nas/kontakt.

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Markéta Macura

Konzultant programu

e‑mail: