Nizozemský jazyk a literatura

Ga je gang!

Co se naučíte

Popis oboru

Cílem studia oboru je rozvinutí základních jazykových kompetencí v nizozemštině na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Studenti se seznámí se základními lingvistickými disciplínami, nedílnou součástí je také studium literatury, dějin a kulturního prostoru nizozemsky mluvících zemí. Studenti získají rovněž základní orientaci v teorii a praxi překladu a tlumočení.

Úspěšný absolvent je schopen

  • využít jazykové dovednosti v nizozemštině na úrovni B2 a znalosti kultury a reálií v povolání odpovídajícího zaměření;
  • pracovat s texty v nizozemštině a češtině na receptivní i produktivní úrovni;
  • orientovat se v základních lingvistických disciplínách a v současné literatuře;
  • pracovat v povoláních vyžadujících schopnost samostatného kritického myšlení a kultivovaného jazykového projevu v nizozemštině i mateřském jazyce.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako pedagog na veřejných i soukromých středních i vysokých školách včetně jazykových škol. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Kromě práce v oboru (překladatelství, tlumočnictví, cestovní ruch atd.) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a nizozemském jazyce.

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka
;

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP): ano, více zde

Oborová zkouška: ne

Další požadavky: ne

Možnost prominutí přijímací zkoušky: ano

Přijímací zkouška může být na obor Nizozemský jazyk a literatura prominuta uchazečům, kteří v dubnu 2019 získali hodnocení TSP percentil 20 a vyšší. O prominutí může uchazeč požádat e-mailem na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz do 11. 8. 2019.

Obecné informace o přijímacím řízení: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium

Filozofická fakulta MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

    Termín přijímací zkoušky: 6. 9. 2019 v 8:30, posluchárna B2.13 FF MU, Arna Nováka 1.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou seřazeni do pořadí k přijetí na základě výsledku TSP.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Nizozemský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk Čeština