Skandinávská studia

Scandinavian experience.

Co se naučíte

Popis oboru

Magisterské navazující prezenční jednooborové studium

"Skandinávská studia"

  • cílem je osvojení jazykové kompetence ve švédštině na úrovni C1/C2
  • získání přehledu a kritické analýzy kulturní a společenské situace ve Švédsku a celé Skandinávii
  • speciální předměty jsou zaměřeny na praktické aplikace, např. při vytváření kurzů ELF
  • nejvyšší hodnotou je rozvoj osobnosti a talentů studenta

Úspěšný absolvent je schopen

  • aktivní a pasivní zvládnutí švédštiny
  • pasivní zvládnutí norštiny a dalších skandinávských jazyků
  • tvoření textů ve švédštině
  • specialista v areálových studiích o Skandinávii

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů je možné všude tam, kde se vyžaduje speciální znalost švédštiny a obecná znalost Skandinávie ve všech aspektech (dějiny, literatura, umění, společnost apod.) Překladatel, tlumočník, průvodce, učitel jazykových kurzů.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2019

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu. Za příbuzné lze považovat filologické obory/programy. Příbuzný programu bude posouzena na základě přihlášky. Vyžaduje se znalost švédského jazyka na úrovni B2.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je písemná a ústní. Délka písemné části přijímací zkoušky je 75 min., ústní části cca 15 min.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů: 100).

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru/programu Skandinávská studia na FF MU. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Odkaz na Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Skandinávská studia

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština