Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy

Ianua linguarum reserata.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studia učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy je připravit kvalifikovaného a kompetentního učitele italského jazyka a literatury, který je komplexně vzdělaný pro výuku na středních školách, kde je italština vyučována jako cizí jazyk. Absolvent je vybaven znalostmi, dovednostmi a kompetencemi nabytými studiem teoretických a aplikačních disciplín i praktickými jazykovými znalostmi a dovednostmi, literárním a kulturním rozhledem. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce je C1, výstupní C2.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného písemného i ústního projevu v italštině na úrovni C2 dle Evropského referenčního rámce;
  • uplatnit společenské, politické, kulturní, historické, literární a lingvistické vědomosti o Itálii;
  • plánovat, připravovat, realizovat a hodnotit výuku italského jazyka na střední škole.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jak na středních školách různého typu a zaměření, tak na speciálních jazykových školách, kde se italština vyučuje jako cizí jazyk.

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Termín pro podání přihlášky: 1. únor – 30. duben 2019

Komu je obor určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia, kteří prokáží znalost italského jazyka na úrovni B2 dle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Předmět oborové přijímací zkoušky: : Ústní zkouška. S uchazečem bude vedena diskuse v italském jazyce o bakalářské nebo oborové práci. Práci je možné zaslat v elektronické verzi – pokud je již hotová - Ústavu románských jazyků a literatur na adresu 1204@mail.muni.cz.

Hranice úspěšnosti odborné přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Součástí přijímací zkoušky programu Učitelství pro střední školy je také test z pedagogicko-psychologického základu – více zde.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se promíjí studentům, kteří absolvovali bakalářské studium oboru / programu Italský jazyk a literatura na FF MU s hodnocením A-B. Přijímací zkouška se promíjí včetně testu z pedagogicko-psychologického základu. O prominutí přijímací zkoušky mohou uchazeči požádat prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Kombinace oborů: obor lze kombinovat do dvouoborového studia s obory Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství estetiky pro střední školy, Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství portugalského jazyka a literatury pro střední školy, Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy. Kombinovat lze pouze obory v prezenční formě studia.

Odkaz na Ústav románských jazyků a literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství italského jazyka a literatury pro střední školy

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk