Frauenaktivismus und Feminismus in Belarus und Russland

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Ženský aktivismus a feminismus v Bělorusku a Rusku
Autoři

SHMIDT Victoria SOLOMATINA Irina

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jedním z rozšířených stereotypů o levicovém hnutí v post-Sovětských zemích je jeho roztříštěnost a nedostatek účinného řízení. A i feminismus do této kategorie představ zjevně zapadá. Ženská hnutí jdou proti sobě a i feminismu, což si zaslouží větší pozornost. Bělorusko splňuje oficiální požadavek mezinárodních organizací na 33 procent žen ve sněmovně. Ale feministky upozorňují, že tato statistika pouze dodává fakta k problematické situaci žen v zemi. V Rusku byly v průběhu posledních pěti let založeny různé nové feministické iniciativy, které podstatně ovlivnily i mediální rovinu, a dost podobné procesy ovládly i další regiony. Ale do jaké míry se dá říct, že feminismus je skutečnou opce vývoje občanské společností? Kdo jsou ty ženy, které posunou feministické hnutí a jeho politickou agendu? Co je limitujícím faktorem, a kde se nachází ten prostor pro volný a hravý pohyb politických aktivistek v těchto zemích? Jaké je místo pro feministické hnutí v komplexním procesu post-Sovětské transformace?