The socialist labor market: Equal treatment for everybody?

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Trh práce za socialismu: Stejné zacházení se všemi?
Autoři

COUFALOVÁ Lucie ŽÍDEK Libor

Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of 6th International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour - SMHB 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.seekdl.org/conferences-details.py/289?email=lucie13coufalova%40gmail.com&id=9189?q=20180215_113336?q=20180215_113336
Doi http://dx.doi.org/10.15224/978-1-63248-141-2-49
Klíčová slova labor market; socialism; wage leveling; discrimination
Popis Komunistický režim v Československu hlásal rovný přístup ke všem účastníků trhu práce, což alespoň formálně reflektovalo torii Marxismu-Leninismu. Cílem příspěvku je zjistit, do jaké míry byly tyto ideologické premisy toto formální nastavení implementováno v praxi. Analýza se zakládá na výsledcích našeho jedinečného výzkumu, jenž se opírá o rozhovory s podnikovými manažery v 7é. a 80. letech. Ve skutečnosti režim některé skupiny diskriminoval pozitivně a jiné negativně a to i za existence formální mzdové nivelizace.
Související projekty: