"Biskup musí býti volen klérem..." Kněžské reformní hnutí v Brně v letech 1918-1924 očima židenického katechety Emanuela Masáka (1883-1964)

Autoři

HUSÁK Petr

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola knihy se zabývá tématem kněžského reformního hnutí v Brně v letech 1918-1924 perspektivou umírněného modernisty Emanuela Masáka. Studie se dále zabývá tradicí českého katolického modernismu a pokouší se o vystižení jeho výsledků v brněnské diecézi po roce 1918.