Presentation of HUME Lab

Autoři

KUNDTOVÁ KLOCOVÁ Eva

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis HUME Lab je výzkumná infrastruktura pro experimentální výzkum v sociálních a humanitních vědách. V rámci workshopu bude představeno fungování HUME Labu, nabídka služeb a další aktivity, stejně jako i podmínky, které je nutné splnit pro realizaci výzkumu. Dále bude nastíněn specifický status výzkumné infrastruktury a její role ve výzkumu v sociálních a humanitních vědách. Workshop bude dále věnován důležitosti interdisciplinarity a koordinované spolupráce.