Obecní a liechtensteinské cihelny ve Valticích a v Lednici na Břeclavsku

Autoři

LYČKA Daniel

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jižní Morava
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova construction industry; birckworks; destroyed buildings; Lednice; Eisgrub; Valtice; Feldsberg; Liechtenstein
Popis Studie o zaniklých obecních a knížecích cihelnách v Lednici a ve Valticích tak vychází především z archivního výzkumu, a to ve fondu Velkostatek Valtice (Moravský zemský archiv v Brně, fond F 94): Pronájem lednické cihelny (Vincenci) Czapkovi a Prodej lednické cihelny na stavební parcely pro dělnické domky 1892–1911, Stavba valtické cihelné pece a opravy sušárny cihel s plány, Stavební opravy ve valtické cihelně nebo Provoz cihelny ve Valticích a v Lednici 1886–1911. Dále pak z archiválií uložených v neuspořádaném fondu Archivu městečka Lednice (B 35/NAD 97) ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově: Plány na vybudování cihelny 1892–1896 a Liechtensteinská cihelna s plánem 1896–1898, nebo Pronájem cihelny v roce 1854 či Cihelna 1871 z neuspořádaného fondu Archivu města Valtice (B 73/NAD 133). V obou případech doplněno patřičnými obecními účty a účty obecní valtické cihelny z let 1800–1919. V případě Lednici vychází značná část primárních informací z knihy Michaela Witzanyho Die Marktgemeinde Eisgrub (Eisgrub 1907), jejíž informace byly doplněny o výsledky ze současného archivního bádání.