Implications for policymaking

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Implikace pro veřejněpolitická opatření
Autoři

HVINDEN Bjorn O'REILLY Jacqueline SIROVÁTKA Tomáš SCHOYEN Mi Ah HYGGEN Christer

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Na základě zjištění prezentovaných v této knize si klademe otázku: jak mohou být zlepšena opatření k integraci mladých lidí na trh práce? Argumentujeme, že je nutné se více soustředit na potřeby a předpoklady mladých lidí a jejich účast v procesu tvorby opatření. Znamená to posun od paradigmatu práce na prvém místě k přístupu zaměřenému na rozvoj lidských zdrojů a pozornost kvalitě práce. Podobně jsou zapotřebí strukturální institucionální reformy.
Související projekty: