Malčík, P. (ed.): Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky

Autoři

BRANDNER Aleš

Druh Recenze
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Sborník obsahuje příspěvky napsané českými jazykovědci-slavisty z okruhu kolegů a přátel zesnulého jubilanta.