Mimořádný lidový soud v Brně

Autoři

NOVÁK Josef

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje činnosti Mimořádného lidového soudu v Brně v letech 1945-1948. Mimořádný lidový soud v Brně zahájil svou činnost 8. června 1945. Byl prvním z 24 soudů tohoto typu, který zahájil svou činnost. Za dobu své existence odsoudil 83 osob k trestu smrti.
Související projekty: