Slovensko na programu pléna Národního výboru československého (2. až 13. listopadu 1918)

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Historia et Theoria Iuris
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Founding of Czechoslovakia; National Committee of Czechoslovakia; Slovakia; history; law
Popis Autor v článku sleduje a hodnotí jednání Národního výboru československého týkající se Slovenska. Národní výbor si zpočátku dělal iluze o rychlém ovládnutí slovenského území. Později si politické situace na Slovensku začal všímat pravidelně. Diskutovalo se též o používání slovenštiny. Do zákonodárství Národního výboru se promítla i neznalost převzaté uherské právní úpravy.