Why We Should move from Rorty to "Rortwey"

Publikace nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky Proč bychom se měli přejit od Rortyho k "Rortweymu"
Autoři

ŠÍP Radim

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola analyzuje vztah děl dvou nejvýznamnější představitelů pragmatismu - Richarda Rortyho a Johna Deweyho. Zabývá se jimi jak na úrovni obsahu (jejich porozumění funkce metafyziky, tak jejich historického významu ve vztahu k vývoji americké filozofie a ke jejich literárnímu stylu. Analýza ukazuje, že Rortyho dílo stále stojí na některých nešťastných východiscích analytické filozofie. Především na jejím důrazu na vědomí a jazyk. Naopak Deweyho přístup lze podstatně snadněji vztáhnout k výsledkům současných výzkumů kognitivních věd druhé generace a neurobiologie. Díky této skutečnosti, je Deweyho dílo, které bylo vytvořeno během první poloviny, v souladu s moderní vědou a teorií systémů mnohem více než mladší dílo Rortyho. Přesto Rorty psal nádherným a jasným stylem a v tomto aspektu je mnohem více čtené. V závěru autor s lítostí poznamenává, že by bylo skvělé, kdyby oba velikáni amerického filozofie mohli splynout v "Rortweye".