Multimediální výuková e-publikace pro předměty Tělesná výchova a výchova ke zdraví s didaktikou a Didaktika tělesné výchovy (Utváření pohybového režimu dětí)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/FR/0903/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt je zaměřen na vytvoření multimediálních studijních opor pro nově koncipované předměty studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy dle aktuální akreditace (2016). Cílem je příprava elektronické multimediální učebnice a doprovodných materiálů propojujících teorii tělesné výchovy a výchovy k pohybové aktivitě s praktickými foto nebo videoukázkami ze školní praxe i z mimoškolních pohybových aktivit. V ČR zatím neexistují takto koncipované studijní materiály pro cílovou skupinu.

Publikace

Počet publikací: 1