Změna, kontinuita a rozvoj - výzvy pro současnou sociální politiku a sociální práci (Výzvy pro SPSP)

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/A/1480/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na studium aktuálních problémů současné sociální politiky a profesně poskytovaných služeb sociální práce. Tyto problémy spočívají zejména v těžkostech sladění flexibilní adaptace politických a profesních činností na nové a proměnlivé sociální podmínky s nutností udržet kontinuitu jejich poslání a cílů a současně rozvinout jejich výkon a vliv na zlepšení společenských podmínek.
Cílem projektu je popsat, analyzovat a posoudit nové způsoby řešení sociálních problémů (rizik), které se pokouší o inovativní propojení větší flexibility cílů sociálních aktivit s udržením kontinuity a vnitřní integrity organizačních systémů zabezpečujících výkon těchto aktivit a služeb. Součástí tohoto cíle je také definovat nové obsahové i organizačně-administrativní vlastnosti řešení nových sociálních problémů v podmínkách České republiky a případně je porovnat se způsoby řešení v některých jiných evropských zemích. Projekt navazuje na výzkumné aktivity katedry v uplynulých letech, konkretizuje je a prohlubuje zapojení studentů do výzkumné činnosti. Jeho realizace může přispět k rozvoji obou studijních oborů katedry a k jejich vzájemné výzkumné spolupráci.

Publikace

Počet publikací: 2