Fakulta tradičně podpoří spolkovou činnost studentů

13. 9. 2018

Posledním termínem, ke kterému je možné přihlásit projekt do aktuálního kola Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, je pondělí 24. září 2018. Nepromeškejte příležitost rozvinout spolkový život na fakultě a šířit tak její dobré jméno.

Mezi podporované aktivity patří organizace diskusí a přednášek, pořádání výstav, koncertů a divadelních představení, vydávání studentských časopisů nebo jiná spolková činnost s celofakultním dosahem.

O přidělení stipendia rozhoduje děkan na návrh Stipendijní komise Akademického senátu Filozofické fakulty MU. Platnou podobu kritérií najdete zde.

Více článků

Přehled všech článků