Milujeme vědění. 
To je naše filozofie!

„Humanitní vzdělání má zásadní význam pro to, aby byl člověk schopný orientovat se v dnešním komplikovaném světě.“

Milan Pol, děkan FF MU