Doktorské studium

Začněte kariéru vědce

Co můžete studovat?

Doktorské studijní programy Anglická jazykověda (English Linguistic), Literatury v angličtině (Literatures in English), Česká literatura, Český jazyk, Germánské jazyky, Germánské literatury, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika a Teorie vyprávění byly modernizovány a inovovány v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia.

„Univerzitní vzdělání rozvíjí také dovednosti a postoje, které mohou rozhodovat o tom, jak mladý člověk uspěje na pracovním trhu i v osobním životě.“

Milan Pol, děkan FF MU

Oddělení pro přijímací řízení

telefon: 549 49 3475
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.