Přihlášky do inovovaných Ph.D. programů podávejte do konce dubna

18. 4. 2019

Jedenáct doktorských studijních programů prošlo ve spolupráci se zahraničními odborníky výraznou modernizací, nově jsou součástí studia například povinné mezinárodní stáže. Výuka v inovovaných programech bude probíhat již od září 2019, 5 nejlepších absolventů 1. ročníku vyrazí na stáž za zvýhodněných finančních podmínek díky podpoře v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu a stážích je k dispozici na stránkách phdnetwork.phil.muni.cz.

Zájemci o studium v nově akreditovaných doktorských programech se mohou přihlašovat zde do 30. dubna 2019.

 

Přehled inovovaných programů

Program

Možné specializace

Anglická jazykověda

(English Linguistics)

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Překladatelství

Český jazyk

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Zemské jazyky

Germánské jazyky

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

·         Zemské jazyky

Obecná jazykověda

·         Experimentální a aplikovaná jazykověda

Románské jazyky

·         Experimentální a aplikovaná lingvistika

Latinská medievistika

·         Zemské jazyky

Literatury v angličtině

(Literatures in English)

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Česká literatura

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

·         Zemské jazyky

Germánské literatury

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Románské literatury

·         Intermediální a mezikulturní komunikace

Teorie vyprávění

·         Bez specializace

Doktorské studijní programy Anglická jazykověda (English Linguistic), Literatury v angličtině (Literatures in English), Česká literatura, Český jazyk, Germánské jazyky, Germánské literatury, Obecná jazykověda, Románské jazyky, Románské literatury, Latinská medievistika a Teorie vyprávění byly modernizovány a inovovány v rámci projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002693 Interkulturní dimenze ve filologických programech doktorského studia.

Více článků

Přehled všech článků